Veckobrev v. 5

Hej!

Tack för trevliga och givande samtal under torsdag och fredag, nu är det full fokus som gäller resten av terminen för att nå de uppsatta målen!
Vi vuxna i skolan finns här för att stötta och hjälpa men det allra största arbetet gör du själv. Det är viktigt att du tänker på din här och närvaro under skoldagarna – tankens kraft är viktig och du väljer själv vad du fokuserar på.

På måndag är det ny skolingång som gäller pga. arbetet med den nya skolbyggnaden, här finns en kort film om hur du nu ska gå för att komma in i skolan.

Viktig info från Polisen gällande ny lag:

Veckans arbete

Sv – vi har läst en text om drottning Christina och till det använt venn-diagram och gjort boktwitter. Övat inför NP.

Eng – övat att skriva text inför NP och stationsarbete med what’s up, agendaweb, läsning och samtal vid bananbordet.

Matte – ekvationer med flera räknesätt och övat inför NP.

NO – arbetar vidare med kroppen och grupparbeten.

 

Nästa vecka

Måndag: läsuppdrag i NO ska vara läst och nytt kommer till nästa vecka – detta ska vara läst för att arbeta vidare på plats i skolan, idrott.

Tisdag: slöjd, studiestöd för dem som bestämt det på samtalen 14.15-15.00.

Onsdag: musik.

Torsdag: göra klart texten i religion för att kunna samtala i tvärgrupper v. 7 – schemabrytande v. 6 pga. NP, idrott.

Fredag: bild – uppstart Munch och Skriet / värdegrundsarbete.

Vi önskar er en härlig helg,
Hanna o Anna!


Prenumerera på nya blogginlägg

Veckobrev v. 4

Hej!

Nästa vecka är det dags för samtalen och vi hoppas att alla har koll på sina tider. För att samtalen ska bli så bra och givande som möjligt ägnar vi mycket tid till detta i skolan för att sätta upp passande mål för varje elev. Vi vill även att ni föräldrar ska känna er delaktiga och därför har vi i år en liten mall ni kan ta hjälp av för att samtalen ska flyta på så bra det bara går och att ni får med er så mycket som möjligt:

Tiderna ser ni i tidigare i lägg och vi ber om att fylla i formuläret gällande PRAO senast söndag så vi kan se över allas platser på måndag.

På måndag får vi en lärarstudent som kommer ha sin placering främst i åk 6, hon heter Rebecca och vi hoppas på en givande, lärorik och rolig period ihop med henne – välkommen!

Förutom samtalen har vi arbetat med andra saker också så klart.

Sv – NP är v. 6 och därför övar vi inför detta med läsförståelse och att skriva olika slags texter, det finns material i OneNote om ni föräldrar vill se hur och vad vi övar. Vi har även hunnit med att se sista delen av Fröken Frimans krig första säsongen som vi även diskuterat i röd grupp. Båda grupperna har lyssnat på och analyserat låttexten Fristad med Petter.

Eng – även i detta ämne har vi övat inför NP med läs- och hörförståelse. Proven är först i maj men då har vi bra underlag att arbeta vidare med.
På onsdagar arbetar vi med stationer och denna termin samtalar vi utifrån givna ämnen vid bananbordet och detta bedöms direkt i IST som ni och barnen kan gå in och titta på.

SO – barnen läser och skriver om en världsreligion och vi övar mycket på att föra resonemang och hur det går till. Något som är svårt men viktigt för att ta sin kunskap och sina texter till nya nivåer.

Ma – förberedelse inför NP samt ekvationer.

NO – Joacim är lärare i NO för röd grupp denna termin och just nu arbetar de med biologi och människokroppen.

Nästa vecka

Måndag: idrott, elevråd.

Tisdag: samtal för 1-3 ingen slöjd. Nya rektorn besöker skolan.

Onsdag: samtal för 1-3 ingen musik.

Torsdag: samtal eller PRAO – ingen idrott, Ia med röd grupp och Vera med blå grupp – religionsarbete.

Fredag: samtal eller PRAO, Ia med röd grupp och Vera med blå grupp – religionsarbete.

Vi önskar er en härlig helg,
Anna o Hanna!


Prenumerera på nya blogginlägg

Inför morgondagen röd grupp

Nu har vi sett den första säsongen av Fröken Friman och imorgon ska vi diskutera detta utifrån de frågeställningar ni haft med er till varje program och även dessa kunskapskrav:

Kunskapskrav

Historia – Årskurs 4-6

E-nivå C-nivå A-nivå
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna. Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna. Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.

Samhällskunskap – Årskurs 4-6

E-nivå C-nivå A-nivå
Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka. Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka. Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.

Svenska – Årskurs 4-6

E-nivå C-nivå A-nivå
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl. Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.

 

Förbered dig hemma genom att titta igenom kunskapskraven och dina anteckningar så du kan diskutera i mindre grupper med dina klasskompisar. Alla grupper kommer fram till bananbordet och redogör för sina tankar och resonemang. 


Prenumerera på nya blogginlägg

Alla med!

Förra terminen fick Steningehöjden delta i ”Alla med” då 4 elever från varje klass fick vara ambassadörer och delta i ett projekt på skolan som har som syfte att stärka stämningen på skolan, som sedan ska bidra till en bättre arbetsro och högre resultat i klassrummet. Denna termin kommer alla elever på skolan att jobba med ”Alla med- projektet” i sina klasser.

På måndagar kommer vi ha en lektion där vi jobbar med veckans uppdrag. Varje lektion kommer innehålla kunskaper om hur vi kan bidra till att sprida bättre stämningen på skolan, sedan får vi ett uppdrag som alla ska genomföra under veckan. Uppdraget ska genomföras både hemma och i skolan, och vi kommer lägga upp varje uppdrag på bloggen så även ni hemma kan vara med! På fredagar kommer vi utvärdera hur det har gått under veckan.

Det är ju jätteroligt om även ni föräldrar är med på uppdragen så vi kanske inte bara sprider glädje och härligt stämning i skolan, utan överallt!

Alla med projektets första uppdrag är:

Fånga blicken och säg tack med ett leende till matpersonalen men också till de som lagar mat utanför skolan.

Heja alla oss, tillsammans ska vi sprida glädje!

 


Prenumerera på nya blogginlägg