Jennifers sammanfattning

   

 

Stambladsdiagram

idag har vi och våra fadderbarn gjort stambladsdiagram/ Camilla, vince, Maja och jennifer

  

Pojken och äpplet

Idag har vi jobbat om händelseförlopp om pojken och äpplet

  

Justin och äpplet

idag har vi övat På att skriva berättelser till sekvensbilder. Så här blev min: 

  

Eric och trädet

Idag har vi övat på att skriva berättelser till sekvensbilder. Så här blev min:  

 

Cowboy sammanfattning av artikel