Angående discot

Hej!

Här kommer ett förtydligande gällande discot som klassen anordnar 9/6. 
Det är endast barn från skolan som är inbjudna så inbjudan ska alltså inte delas på sociala medier o annat. 

Ha det fint!

Kom ihåg att jag är på utbildning imorgon o att vi alltid tänker på vårt egna o klassens varumärke ⭐️

Föräldragrupp

Hej!

Helena (Adam A’s mamma) har startat en Facebookgrupp för er föräldrar så ni kan kommunicera om diverse saker, först o främst nu till 17/5 om hur allt med bakning o försäljning ska styras upp. 

Gruppen heter:

Steningehöjden klass 5

Heja o tack!

Barnen vill ju väldigt gärna ha disco o det spelar ju ingen roll om någon annan klass också har det. Vem gillar inte disco liksom ☺️

Inför PRAO tisdag o onsdag

Vi testade PRAO redan förra våren och utvärderingen visar att eleverna var nöjda med dagen och det är ju så att…

”Redan under de första åren i grundskolan kan skolan bygga upp kontakter med arbetslivet så att de yngsta elevernas nyfikenhet kring arbete och yrken tas tillvara i undervisningen. I takt med elevens utveckling kan nya arbetslivserfarenheter bearbetas och berika eleven med realistiska föreställningar om arbetslivet. Genom praktisk arbetslivsorientering kan eleven få viktiga kunskaper om och erfarenheter av vad det innebär att vara en del av arbetslivet. Sådana erfarenheter och kunskaper utgör en viktig grund för den valkompetens som eleven behöver utveckla”.

För den vuxne som tar emot elev är det viktigt att tänka på följande:

  • Eleven ska inte utföra arbete utan vara med för att observera och se hur arbetet går till.

  • Vi respekterar elevens skoltider, vilket är max 7 timmar och raster behöver de få under arbetsdagen. Eleven behöver även få äta lunch vid lämplig tid. Skolan erbjuder lunch i skolmatsalen även under PRAO-dagen.

  • Vi behöver få namn och telefonnummer till ansvarig på arbetsplatsen. Om ni inte redan anmält det på länken eller om en förändring har skett, var vänlig och maila respektive klasslärare! Det är viktigt att vi kan komma i kontakt med ansvarig vuxen om det skulle behövas.

  • Är eleven sjuk PRAO-dagen ringer ni och sjukanmäler som vanligt till skolan.

  • Skolan är ansvarig för eleverna underdagen och säkerheten på arbetsplatsen är viktig. Skolans försäkring gäller under dagen.

  • Eleverna har fått frågor som de ska besvara (och sedan redovisa när de är åter i skolan). Vi hoppas att ni har möjlighet att ta en stund att svara på deras frågor och kanske låta dem ta en bild. Frågorna finns i Showbie.

    Med förhoppning om en trevlig och givande dag!

    Hälsningar personalen i arbetslag 4-6