Flipp I have a dream

Vi ska arbeta med en kort del av Martin Luther Kings tal på svenska i klassrummet nästa vecka.

Innan vi gör det ska ni se denna flipp och skriva ner era tankar, frågor, känslor och funderingar i book creator Läslogg. Det finns inga rätt och fel när det kommer till dina tankar, skriv det som du tänker på.

När vi arbetar vidare i klassrummet ska vi dels läsa texten igen, prata parvis om reflektionerna ni skrivit ner och ha samtal gruppvis vid bananbordet.


Prenumerera på nya blogginlägg

Inför morgondagen röd grupp

Nu har vi sett den första säsongen av Fröken Friman och imorgon ska vi diskutera detta utifrån de frågeställningar ni haft med er till varje program och även dessa kunskapskrav:

Kunskapskrav

Historia – Årskurs 4-6

E-nivå C-nivå A-nivå
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna. Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna. Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.

Samhällskunskap – Årskurs 4-6

E-nivå C-nivå A-nivå
Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka. Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka. Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.

Svenska – Årskurs 4-6

E-nivå C-nivå A-nivå
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl. Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.

 

Förbered dig hemma genom att titta igenom kunskapskraven och dina anteckningar så du kan diskutera i mindre grupper med dina klasskompisar. Alla grupper kommer fram till bananbordet och redogör för sina tankar och resonemang. 


Prenumerera på nya blogginlägg

Tema jag i världen

Vi har tagit oss från rymden ner till jorden i temat och just nu lär vi oss om jordens uppbyggnad och de inre o yttre krafterna. Be gärna era barn berätta där hemma ?

För att befästa det vi lär oss provar vi denna gång appen Explain Everything där barnen gör egna filmer/bildspel.


Vi övar på många förmågor:

 • Nya begrepp
 • Söka information
 • Söka bilder och vilka vi får använda
 • Sammanställa bild och text/info
 • Återberätta med egna ord, redogöra med början, innehåll o slut
 • Se samband (veckans förmåga)
 • Se orsaker o konsekvenser
 • Kunna presentera
 • Teknik/IKT

Om ni har tur får ni kanske se ett smakprov ?


Prenumerera på nya blogginlägg

Matriser

För att lättare hålla koll på sin egen utveckling har jag gjort matriser som man kan ha till hjälp. Här ser man var man befinner sig och vad man behöver träna för att komma vidare.

Det här gäller främst svenska – läsa, skriva och prata:

   
   

Matriserna ligger även högst upp under egna flikar så att ni kan gå tillbaka och titta!

Men det går ju att använda i fler ämnen som vi jobbar med. Vi läser ju ofta texter och vi övar på att skriva faktatexter mm. och ibland berättar vi för varandra om något ämne ?


Prenumerera på nya blogginlägg

Julsaga med iMovie 

Den här veckan övar vi många förmågor i ämnet svenska:

 • samarbeta
 • planera o skriva innehåll – början, innehåll o slut
 • rita passande bilder
 • fota o lägga in i iMovie
 • läsa in berättelsen i iMovie
 • redigera bild o ljud och lägga in musik/ljudeffekter

IMG_3658.JPG
Som tur är kan många av barnen mycket om iMovie som de kan lära mig ?

Vi hoppas kunna dela med oss av julsagor nu i veckan eller nästa vecka ⭐️


Prenumerera på nya blogginlägg

Sammanfattande text

Eftersom vi behöver öva på att läsa faktatexter och sedan formulera egen text så har vi gjort det idag ? och vilken text!

En lång text om skepp, färder och hur det var ombord har vi nu sammanfattat med egna ord:

Vikingafärder

Vikingarna var nordiska krigare som åkte ut på färder för att plundra och byta saker i andra länder. Det här hände mellan 800-1050 e.Kr. De vikingar som bytte varor kallades för handelsmän och de som plundrade kallades för vikingar. Rika män var de som kunde ge sig ut på Vikingafärder och plundra eller byta varor.

Vikingarna hade olika skepp för handel och plundring. Handelsskeppen var bredare, kortare och djupare, medan krigsskeppen var smalare, längre och grundare. Alla skepp hade segel men på krigsskeppen hade de många åror för att kunna ta sig fram när det inte blåser. Männen som rodde satt på kistor som de hade sina saker i. Alla hade varsin sovpåse gjord av päls och skinn, skinnsidan var utåt för att hålla den torr om det regnade.
När man behövde utföra sina behov fick man hänga ut över relingen. Reling är båtens kant.

Vikingarna reste i österled och västerled. De svenska vikingarna åkte oftast i österled medan de norska och danska vikingarna åkte i västerled.
Stolt fröken ?⭐️


Prenumerera på nya blogginlägg