Klassråd digitalt

Vi testar digitalt klassråd ?

Klassråd v. 42
Klassråd v. 41
Klassråd v. 40
Klassråd v. 38

Sammanfattat protokoll:

Klassråd v. 47

Bra för att vi har snälla kompisar, alla får vara med. Man får säga vad man tycker snäll och rolig klass och bra undervisning.

Skolflagga:
Allas handavtryck

Giraff med fyrklöver

Skolfoto flagga

Sveriges flagga med grön och vit med en giraff i mitten.

Tänk på bodregler ochlämna tillbaka sakerna man har lånat.

Vilka ska stå i boden?

Viktigt att alla vuxna ska stå vid sin plats på rasten.

Lekvärdar 

Kan Lena hjälpa oss att putta ut appar och om vi kan göra egna spel och appar

Det vore bra om vi kan köra på samma värld på Minecraft

Kan vi få uppdatera iPad?


Klassråd v. 45


Hur har vi det?

Vi har det bra, snälla mot varandra, bra arbetsmiljö.

Vad kan bli bättre?

Att vi direkt gör vårt arbete när vi får uppgifter. Inte bråka med varandra. Fråga om det är något man behöver hjälp med direkt. 
Låta andra få ha arbetsro när man jobbar. Alla får vara med.

Från elev/IKT-råd:

Alexander berättade att de tagit upp alla klassers tankar till nya skolan.

Viktigt till elev/IKT-råd:

Vi undrar vilka klasser som är ansvariga för boden och när, bra med en lista i klassrum och vid boden. Ska de äldre bara vara? Fast de äldre verkar inte intresserade. Kan lärare hjälpa de yngre?
Viktigt att ha koll i boden om man står där.
Alla klasser borde ha samma klapp så det blir lättare för alla.
Ska det bli någon isbana på nya skolan om vädret tillåter?
När ska vi till ishallen?
Några av de yngre barnen kallar kompisgungan för mobbningsgunga – viktigt att prata om i klasserna!

Övrigt:

Viktigt att alla lyssnar på de elever som har idrottslektionerna.


Extrainsatt klassråd v. 42 Nya skolan

Höjdens nya skola – barnens tankar klass 4

Betala om man förstör något. Vara rädd om sakerna och ta eget ansvar. Vi blir utan leksaker om vi förstör de som finns – inga nya köps. Hittar man leksaker ute så går man tillbaka med det – även om man inte använt dem. Börja med att ta ansvar själva nu! Tänka som att det är ens egna saker, mer ansvar och känsla då. Vi måste tänka på värdet på sakerna och förstå att alla barn vill leka med dem och att det är tråkigt om leksaker går sönder eller försvinner. Sätta upp regelskylt vid boden t.ex.

Skogräns vid hallarna och ingången. Skyltar som visar skoförbud. Skohyllor vid varje ingång – alla klasser har sin egen. Ta av sig skorna på en gång, lättast med skohyllan vid dörren – matta på golvet. Man kan ha inneskor eller tofflor av något slag vid dörren som man byter till.

Vi önskar ett öra som visar grönt, gult och rött. Fem tysta minuter. Valfria plaster och om det blir för pratigt har vi bestämda. Ha ett stort timglas på väggen som vi vänder för att ha koll på fem tysta minuter. Viska efter fem tysta – den som pratar får en extra minut. Prata lugnt och viska. Vi vill ha en matsalsregelskylt så alla besökare och nya förstår att vi har fem tysta – giraffen kan få vara med på den! Moln från lampor som påminner om fem tysta, eller någon informationsskylt av något slag som påminner – en krokodilklämma ? en giraff med en hand som påminner om fem tysta!

En giraffskylt som påminner oss om att vi går lugnt i skolan – det vore bra med skylt på golv och väggar ? Giraffpoäng för de klasser som föregår med gott exempel – påminner andra. Vinna pris – månadens klass i fin ram så alla kan se! Alla vinnarna finns kvar som minne, där vill man ju hamna någon gång. Trafikljus och spring o gåfil.

Alla klasser har en klapp – vi tycker samma så att fritidspersonal o vikarier o alla lärare vet vilken klapp som gäller och det är bra vid storsamlingar. Det vore bra med öron i korridorer så att ljudnivån hålls – det ska vara grönt jämt! Grönt, gult och rött i klassrummet för att visa vilken ljudnivå som ska gälla. Myshörnor så att miljön gör det lätt att vara tyst. Små krypin i klassrum och korridorer. Vi önskar oss pizzabord med hjul som i England så vi lättsamt o tyst kan omfördela oss. Vi önskar oss bänkar med lock. Hjul på bananborden

Inte lämna någon utanför, alltid låta alla vara med. Kompissol, gärna upplyst med lampa och en bänk. Låta alla vara som de är, de äldre måste föregå med gott exempel, alla får vara med. Alla ska ha någon att leka med. Försöka leka med olika personer. Fortsätta med faddergrupper – vi skulle vilja byta varje år/termin för att lära känna flera barn. Att vi vid varje terminsstart och kanske oftare har aktiviteter där vi blandar årskurser för att alla ska lära känna alla o vara trygga, samarbetsövningar t.ex. Gärna flera såna dagar. Använda faddertiden till sånt här.

De från 8 år får vara i boden. Fortsätta med solen – gärna med lampa. Vi vill ha många soptunnor på skolgården. Rastledare som håller i lekar – barn o vuxna som rastledare – den vuxna finns som trygghet o hjälp med regler osv. En klass per vecka har ansvar för boden – där städar man o har koll så att det alltid är lätt och roligt att stå där.

Vi vill ha en giraffmaskot (vi har hittat en dräkt på nätet till pangpris www.vogeni.se 2345kr) som kan dyka upp lite här o där på speciella dagar ? Gemensam film och samlingsstund vid högtider för att ta tillvara på traditioner och få bättre gemenskap. Soptunnor önskas, plåster ska finnas i boden. Tuggummifritt även på morgonen. Skåp med lås till eleverna. Kuddar till klassrum och olika lärmiljöer. Invigningsfest när vi börjar nya skolan. Årets bästa klass – en sammanfattning av månadens klass! Snöskulpturstävling om det blir snö. Vara med och möblera vårt klassrum och krypin. Vi vill ha fasta rutiner vid traditioner, som t.ex. Luciatåg, Halloween, advent, påsk mm. Skoluniform önskas – vi vill gärna vara med och välja i sånt fall ?

Klassråd V.42 – vanligt klassråd
Bandyregler:
Ej hög klubba, upp till knäna
Inte tacklas
Vårdat språk
Inte klubbkastning

Boden:
Lånekort finns i varje hall
Ta med om du vill låna
Klass 4 ansvariga för boden den här veckan

Övrigt:
Vill ha tyst och lugnt i grupprummet
Komma ihåg kompissolen på raster
Inte spotta från gungor och övervåning
Tänka på veckansmål
Bättre arbetsro

Ordförande o sekreterare:
Alexander

Klassråd v. 41

Vi har det bra i klassen. Det är bättre med arbetsro.
Att komma in tyst i klassrummet. Fortsätta tänka på arbetsron.

Till nya skolan:
Kuddar till klassrummen
Vi vill ha flera olika lärmiljöer
Soffor
Fler bollar
Vara rädda om den nya skolan
Soptunnor ute och inne
Vi vill hjälpa till att flytta upp saker till nya skolan

Digitalt:
Vi skulle vilja ha Minecraft
Fler matteappar
Skolplus.se
Chemist free
Lillaaktuelt kollen
Programmeringar
Kan vi uppdatera paddorna
Showbie betal

Elevråd:

Önskevecka mat

Övrigt:

Roliga timmen på fredagar
Klasskassan till alla klasser
Ska vi ha något mål med klasskassan

Hur skaffa pengar till klasskassan:
Ha ett disko
Sälja fika
Loppis
Panta burkar
Göra och sälja smycken

Ordförande och sekreterare:
Alexander

Klassråd v. 40

Vi har det bra.
Det som kan bli bättre är att vi ska prata mindre på lektionerna och ge varandra arbetsro.

Viktigt till elev/IKTråd:

Vi tycker att det är rörigt i boden, vem ansvarar och vilka är reglerna?
Får vi använda saker fast ingen står där inne?
Det blir rörigt när de yngre är där, de leker mest.
Alla måste vara noggranna med torkning i matsalen.
Vi vill ha fler pingisbollar och små bollar.
Vi önskar oss tennisracket. Får man ta med sig eget till skolan?
Duscha efter idrott och ni får självklart använda deo och hudkräm.
Matkön – har man redan ätit så tycker några att man ska få gå före nya barn, så man hinner med sin egen rast.
Kan vi arbeta med Minecraft i skolan?

Övrigt:

Ordförande och sekreterare:
Anna

Klassråd v. 38

Vi har det bra i kassen.
Håll koll på era pennor och sudd!
Arbetsron kan bli bättre – hur?

Ni pratar för mycket, hur ändra?

Vara tysta i klassrummet, prata mindre, göra sina uppgifter, viska med varandra, prata på rasterna, arbeta mer enskilt, sköta sitt.

Alla förbättrar klappen och blir tysta och lyssnar på vad som sägs och vad som ska göras.

Viktigt till elevrådet?

Får man ha mobilen när skolan inte börjat?
Alla ska duscha efter idrotten – prata om det i klasserna!
När vi har speciella dagar i gympahallen som vid samtalen så ska barnen ha rätt att duscha, i år fick de inte det!
Samma klapp på hela skolan – då fungerar den vid samlingar också ?
Vara rädd om skolans saker, prata i klasserna.
Mer ordning i boden – vem ska vara där, får de hämta leksaker om ingen står där?
Kom ihåg att lämna tillbaka saker.
Lyssna på de som arbetar i boden!
Man får inte säga nej om en person frågar om den får vara med och leka!

Övrigt:

Håll koll på kompissolen om någon står där.
Bra med digitalt klassråd på Todaysmeet t.ex.
Alla kan o vågar säga när man skriver.
Roligt.

Ordförande och sekreterare:
Anna

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *