Läsprojekt Skuggan i väggen

Under vårterminen 2018 ska vi arbeta med ett läsprojekt utifrån dessa kunskapskrav:

Till alla kapitel ska vi fylla i läsloggar som hjälper oss att recensera boken och få med våra tankar när vi läst klart och vi använder oss av dessa loggar:

Under läsningens gång har vi boksamtal vid 4 olika tillfällen.

När vi läst klart använder vi oss av berättelseschema från En läsande klass innan vi skriver en egen sammanfattning:

Slutuppgiften blir att på valfritt sätt visa din bokrecension med egna tankar och reflektioner muntligt inför klassen, det kan vara live eller digitalt.