Medeltiden HT16

Under arbetet med medeltiden följer vi vår pedagogiska planering:

 För att få en inblick i hur livet kunde te sig på medeltiden började vi med att titta på Arn, vi höll extra koll på dessa saker:

  
Efter filmen använde vi oss av EPA, vi tänkte först Enskilt, sedan i Par och till sist Alla tillsammans o detta blev resultatet:

   
All fakta vi kommer över i arbetet med att vara historiker samlar vi i en bok i Book Creator på våra paddor. I de flesta fall sammanfattar vi gemensamt så alla har samma bas att stå på.

Vi fyller under arbetets gång på vår Medeltidsvägg i klassrummet:


Vårt största fokus under arbetet är att analysera förändringarna från vikingatiden till medeltiden o då tar vi hjälp av analysmodellen:

   

Våra sammanfattningar i Book Creator: