Religion ht15-vt16

Under det här temat följer vi denna pedagogiska panering:

IMG_1449.JPG

Under arbetets gång kommer vi att dokumentera fakta på olika sätt och samla det i en bok i Book creator.

Vi började med att gå igenom en Keynote om grunder i religion och moral o etik. Utifrån den pratade vi om begrepp som:

Religion
Tro
Livsåskådning
Ritualer/riter
Högtider
Traditioner
Symboler
Etik
Moral
Rättvisa
Jämlikhet
Egoister
Altruister
Universalister
Världsreligioner
Gud
Gudar
Anhängare
Tideräkning

Keynote:

Vi gjorde en fyrahörnövning där alla fick ta ställning till olika påståenden och vi delade med oss av våra tankar och många valde att byta plats efter att de hört vad deras kompisar sagt – bra och viktigt!

Sedan läste vi ett sammanfattat häfte om de fem världsreligionerna gemensamt och pratade om nya ord och begrepp som vi mötte.

För att få en bild av alla religioner har vi sett serien Men Gud och svarat på dessa frågor:

1. Vad är det viktigaste för personen i dennes tro?
2. Hur visas tron?
3. Varför tillhör personen just denna religion?
4. Hur skapades jorden?
5. Hur ska människor leva enligt religionen?

Våra svar:

IMG_1484.PNG 

För att få en förståelse av att tro är personligt och att det kan betyda olika för olika människor så har vi gjort uppgiften Din syn på livet som vi sedan diskuterar parvis och i helklass:

 

För att få mer information om religionerna har vi läst i Upptäck Religion och på SO-rummet. Vi har använt en stödstruktur för att se likheter och skillnader mellan världsreligionerna.

   
 

Sammanfattning av religionerna och ateism:

 
  
  

  
  
  
Så här ser vår slutuppgift ut: