Samhällskunskap ht17

Under höstterminen har vi arbetet med Samhällskunskap med fokus på demokrati och hur Sverige styrs. Vi har även lärt oss ekonomi.

Detta är vår pedagogiska planering:

Under arbetets gång har vi arbetat på olika sätt och provat läsloggar t.ex. för att utveckla våra tankar och dela med oss av vår kunskapsinhämtning.
Vår plattform OneNote använder vi för att arbeta enskilt, gemensamt och med återkoppling.

För att ta del av information har vi använt oss av Riksdagens hemsida, Upptäck Samhälle och serien Dröm om demokrati.

Här är exempel på uppgifter vi arbetet med:

Under arbetets gång hade vi ett delprov som alla svarade på i par innan provet, alla svar gicks igenom innan provtillfället, vi har ju inte prov på något vi inte gått igenom:

Som avslutning ser vi första säsongen av Fröken Frimans krig och reflekterar kring dessa frågor: