Sverige VT 16

Vi ska arbeta med geografi (SO) ett tag framöver där fokus kommer ligga på vårt eget land Sverige. Vi tar med fler ämnen som t.ex. NO och Naturrutan som vi arbetar med kommer väl till pass när vi bl.a. pratar om vattnets kretslopp, organismers liv och hur människa och natur samspelar. Hållbar utveckling är ju något som rör både SO o NO och även det får vi med i området.

Vi bakar in många förmågor och olika arbetssätt och det ska bli riktigt roligt, spännande och lärorikt ?

Läsårets Tema passar vi på att använda oss av på olika sätt och vi har redan tjuvstartat nu när vi lär oss om jordens uppbyggnad och de endogena (inre) och exogena (yttre) krafter som påverkar jordytan. Just nu gör barnen en presentation i Explain Everything om just detta.

Så här ser vår PP (pedagogiska planering) ut:

  
Vi har tagit hjälp av Lena för att använda oss av programmering. Parvis ska barnen ta reda på info om två landskap med hjälp av olika begrepp och sedan ska de programmera två figurer som pratar om och jämför likheter och skillnader mellan deras två landskap. Som sagt, vi har en spännande tid framför oss ?


Vi övar på att följa och ge instruktioner och så här ser våra pedagogiska planeringar för Kodspråk och Instruktioner ut som vi arbetar parellellt med:

kodspråk vt16 instruktion vt16

I matematiken arbetar vi med vinklar och grader och det har vi bett idrottslärare Åsa att ta med på idrotten så vi får in det i kroppen på olika sätt. För när vi programmerar övar vi på grader och vinklar så vi lär oss på flera olika sätt.

Förutom det redan skrivna ska vi använda oss av böckerna Upptäck Sverige och Boken om Sverige. Vi har ett häfte med olika uppgifter för att befästa kunskaper av olika slag. Barnen kommer få i uppdrag att se Geografens Testamente hemma och ibland kan det bli en uppgift till något avsnitt. I läroplanen står även att vi ska kunna landskap, större städer, sjöar och vattendrag och att kunna använda en kartbok, så det ska vi också öva på. Vi använder oss av blindkartor och Seterra på paddan, då kan barnen öva jämt o ständigt ⭐️

Slutligen kommer ett skriftligt prov, men det kommer vi gå igenom redan från början så alla vet vad vi ska kunna. Vi testar ju inget som vi inte arbetat med, det blir bara knasigt.

Det skriftliga provet vi avslutar med:

  

Vi börjar med att se på Sveriges naturtyper o var de finns, vilka delar landet är indelat i och vilka stora städer o sjöar vi har och passande till det har vi lärt oss en del om kartor. Eftersom landets årstider skiljer så mycket åt har vi även tittat på det:

Vi arbetar vidare och lär oss slå i kartbok och vilka naturresurser vi har i landet:

   
   
Vi använder oss av creative commons:

Licensen Creative Commons erkännande icke-kommersiell innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk, men inte att verket används i kommersiella sammanhang. I samband med att verket används så ska också upphovsmannen anges.